Začíná festival Týden vědy a techniky AV ČR

Už v pondělí 11. listopadu začíná Týden vědy a techniky AV ČR, největší vědecký festival u nás. Těšit se můžete na přednášky, panelové diskuse, výstavy, exkurze na pracoviště Akademie věd ČR, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou. Letošním tématem festivalu jsou globální hrozby jako klimatické změny, přírodní katastrofy nebo plýtvání potravinami. O víkendu se pak připojíme k oslavám 30. výročí sametové revoluce.

Více informací

Už v pondělí 11. listopadu začíná Týden vědy a techniky AV ČR, největší vědecký festival u nás. Těšit se můžete na přednášky, panelové diskuse, výstavy, exkurze na pracoviště Akademie věd ČR, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou. Letošním tématem festivalu jsou globální hrozby jako klimatické změny, přírodní katastrofy nebo plýtvání potravinami. O víkendu se pak připojíme k oslavám 30. výročí sametové revoluce.

Připravili jsme si pro vás výběr akcí, které rozhodně stojí za to navštívit! Registrujte si své místo, kapacity jsou omezeny.

V budově Akademie věd ČR v Praze na Národní:

Přednáška Prof. Ing. Jaroslava Doležela, DrSc. z Ústavu experimentální botaniky AV ČR se pokusí odpovědět na to, proč více než čtvrtina lidstva nemá v současnosti přístup k dostatku zdravých potravin a zároveň neustále stoupá nejenom počet lidí trpících chronickou podvýživou, ale také těch, které trápí nadváha způsobená konzumací levných potraviny.

Jak vypadaly přelomové události roku 1989? Co vedlo k pádu komunistického režimu a jak zachytily klíčové momenty kamery Československé televize? Dramatické záběry, ale i úsměvné útržky z každodenního života v socialistickém Československu pohledem televizního archivu.

Máme vody dostatek a budeme ji mít i v budoucnosti? Co pro to musíme udělat? Ohrožuje nedostatek vody naše zemědělství a zásoby pitné vody nebo dokonce existenci celé naší společnosti? Jaká je kvalita vody? To se v rámci panelové diskuse moderované redaktorem České televize pokusí zodpovědět čtyři odborníci z řad Akademie věd ČR: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.; doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D; Ing. Miroslav Tesař, CSc a prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.

Panelová diskuse se zahraničními bohemisty a historiky věnovaná problematice demokratické revoluce 1989 v Československu a její pamětnické reflexi. Přednášet bude doc. Pavel Mücke, Ph.D. z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Diskuse v českém jazyce se zúčastní Christianne Brenner (Collegium Carolinum), Peter Bugge (Aarhus University), Hana Píchová (University of North Carolina) a Sarah Lemmen (Universidad Complutense Madrid). Moderovat bude redaktor České televize.

Videomapping diváky provede klíčovými událostmi československých a českých dějin po roce 1945 s důrazem na domácí a mezinárodní dění listopadu a prosinci 1989. Záměrem světelné projekce je poukázat na skutečnost, že pro společnost klíčové hodnoty jako demokracie, svoboda, pluralita, názorová otevřenost a tolerance nejsou samozřejmým a jednorázovým, „darem”, který nám sametová revoluce v listopadu 1989 přinesla, ale spíše cestami a podobami, které jsou kontinuálně (znovu)utvářeny. Vizuální projekce proběhnou pouze v sobotu 16. 11. v 18:00, 18:30, 19:00 a 19:30 hod.

V Plzni:

Cílem programu je vyložit běžnému uživateli smysl třídění plastového odpadu a možnosti jeho dalšího zpracování. Návštěvníci se hravým způsobem seznámí s významem pojmů makromolekula, polymer, plast a aditivum. Dále bude vysvětlen vztah mezi molekulární strukturou polymerů a jejich recyklovatelností spolu s technologickými, ekologickými a ekonomickými vztahy podmiňujícími další využití plastového odpadu. Vřele doporučujeme malým i velkým!

V Liberci:

Pokroky v počítačovém zpracování jazyka pomáhají analyzovat nejen frekvence slov, ale také jejich význam.V naší analýze jsme se zaměřili na komentáře, které zanechali diskutující na facebooku reality show Výměna manželek. V tomto souboru se pomocí automatické detekce sentimentu pokoušíme vyhledat negativně naladěné příspěvky a následně zjišťujeme, zda se tyto komentáře odlišují od ostatních s ohledem na to, co považují za ostudné.

V Kroměříži:

Moderní metody genového inženýrství jsou jemným, precizním a cíleným nástrojem určeným k úpravě nebo opravě genetické informace. Tyto metody prochází obrovskou revolucí a míra inovací v molekulární biologii je srovnatelná s pokrokem v informačních technologiích. V současné době dochází k zásadním změnám v nahlížení na možnosti využívání a aplikace cílené modifikace genů a genomů a je jen otázkou času, než budou tyto technologie hrát klíčovou úlohu v moderním zemědělství. Přednášet bude RNDr. Roman Hobza, Ph.D. z Ústavu experimentální botaniky AV ČR.

V Ostravě:

Brzy tomu bude 100 let, kdy ve světě poprvé zaznělo slovo ROBOT. České slovo vymyslel Josef Čapek a prvně ho uslyšeli diváci divadelní hry Karla Čapka R.U.R. Zcela netradiční zpracování části této hry přináší tým studentů z Gymnázia Jeseník. Netradiční v tom, že veškeré role ve hře ztvární pouze roboti. Roboti zastanou různé profese a stále více pronikají do našeho života. Přiblížila se doba, kdy i povolání herců budou schopni vykonávat roboti? Pořádá Ústav geoniky AV ČR.

 

Vstup na všechny akce je tradičně zdarma! Více informací najdete na webu www.tydenvedy.cz

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme